Amerikaanse Cocker Spaniël

FCI standaard Nº 167

Land van oorsprong
U.S.A.
Vertaling
Francis Vandersteen / Authentieke taal : (EN)
Groep
Groep 8 Retrievers - Vlissingen Honden - Water Honden
Sectie
Sectie 2 Vlissingen Honden en broussailleurs
Werkproef
Zonder werkproef
Definitieve erkenning door de FCI
vrijdag 01 januari 1965
Publicatie van de geldende officiële norm
dinsdag 27 juli 2021
Laatste update
maandag 17 januari 2022
En français, cette race se dit
Cocker Spaniel américain
In English, this breed is said
American Cocker Spaniel
Auf Deutsch, heißt diese Rasse
Amerikanischer Cocker Spaniel
En español, esta raza se dice
Cocker Spaniel americano

Gebruik

Vlissingen Honden en huisdier.

Algemeen totaalbeeld

De Amerikaanse Cocker Spaniël is het kleinste lid van de jachthondengroep. Hij heeft een stevig, compact lichaam en een zuiver besneden elegant hoofd, terwijl de hond in zijn geheel volledig in balans en van goede maat dient te zijn. Hij dient op rechte voorbenen te staan en een goede schouderhoogte te hebben, waarbij de stevige rechte ruglijn afloopt naar de sterk bespierde achterhand. Hij is in staat een aanzienlijke snelheid te ontwikkelen en beschikt over een groot uithoudingsvermogen. Voor alles dient hij vrij en vrolijk te zijn, een zuiver en evenredig totaalbeeld te vertonen, in actie een levendige neiging tot werken te vertonen. Een hond in goede balans is te prefereren boven een hond met sterk contrasterende goede en foute punten.

Belangrijke verhoudingen

De maat van het borstbeen tot aan het einde van het zitbeen is iets langer dan de maat van het hoogste punt van de schouders tot de grond. Het lichaam moet van voldoende lengte zijn voor een puur en vrij gangwerk. De hond mag nooit de indruk geven laag en lang te zijn.

Gedrag en karakter (aard)

Gelijkmatig in gedrag met geen neiging tot angst.

Hoofd

Bovenschedel

Hoofd
Een goed gevormd hoofd, dat in evenredigheid moet zijn met de rest van de hond, dit omvat een intelligent, alerte, zachte en innemende expressie.
Schedel
Gewelfd maar niet overdreven, niet neigend naar vlakheid, de wenkbrauwen goed uitkomend. Het bot onder de ogen dient fijn besneden te zijn. 
Stop
Diep.

Facial region

Neus
Van voldoende grootte om een evenredig geheel te vormen met voorsnuit en aangezicht, met goed ontwikkelde neusgaten welke typerend zijn voor een jachthond. Zwarte, black and tan, zwart/witte honden dienen een zwarte neus te hebben. Bij de ander gekleurde honden mag de kleur bruin, leverkleurig of zwart zijn. Hoe donkerder hoe beter. Neuskleur en oogranden dienen met elkaar in overeenstemming te zijn.
Voorsnuit
Breed en diep. Voor een correcte balans, is de afstand van de stop tot de punt van de neus de helft van de afstand van de stop over de kruin tot aan de schedelrand. Lippen: De bovenlip is vol en van voldoende diepte om de onderkaak te bedekken.
Lippen
De bovenste lip is stof en neer genoeg om de onderkaak dekken.
Kiezen / tanden
De kaken zijn vierkant en diep. De tanden sterk en gaaf, niet te klein, een schaargebit vormend.
Wangen
Niet prominent.
Ogen
De oogbollen zijn rond en vol en kijken recht vooruit. De vorm van de oogranden maakt dat het oog enigszins amandelvormig lijkt, het oog mag geen zwakke indruk geven. Het oog mag nog te diep zijn noch te veel uitpuilen. De kleur van de iris is donkerbruin en in het algemeen geldt hoe donkerder hoe beter.
Oren
Lobvormig, lang, fijn en dun, goed bevederd en niet hoger geplaatst dan in een lijn met het onderste ooglid.

Hals

De nek, welke gespierd moet zijn en vrij van losse keelhuid, dient voldoende lengte te hebben om de hond in staat te stellen gemakkelijk met de neus bij de grond te komen. De nek komt krachtig uit de schouders en is in het smallere gedeelte bij de aanzet van het hoofd licht gebogen.

Lichaam

Bovenlijn
De topline is licht aflopend naar de gespierde achterhand.
Rug
De rug is sterk en licht gelijkmatig aflopend van de schouders tot aan de aanzet van de gecoupeerde staart.
Borst
De diepte van de borst moet reiken tot aan de ellebogen, waarbij er genoeg ruimte moet zijn voor hart en longen, maar niet zo ruim dat de voorwaartse beweging van de voorbenen hierdoor gehinderd wordt.
Ribben
De ribben zijn diep en goed gewelfd.

Staart

De gecoupeerde staart is aangezet en wordt gedragen in een lijn met de topline van de rug of lichtelijk hoger; maar nooit rechtop als een terriër of zo laag dat de indruk van angst wordt gewekt. Als de hond in actie is, is de beweging van de staart vrolijk.

Ledematen

Voorhand

Algemeen
Voorbenen zijn evenwijdig aan elkaar, recht, met sterk bot, gespierd en zijn aangesloten tegen het lichaam en goed onder het schouderblad geplaatst.
Schouders
Liggen goed schuin en vormen met de bovenarm een hoek van ongeveer 90 graden waardoor de hond zijn voorbenen gemakkelijk en goed uitgrijpend kan bewegen. De schouders zijn scherp belijnd, schuin geplaatst, niet beladen en zo geplaatst dat de toppen van de schoft een hoek vormen die een ruime ribwelving toestaat.
Ellebogen
Van de zijkant bekeken met verticaal geplaatste voorbenen, ligt de elleboog loodrecht onder het hoogste punt van het schouderblad.
Voormiddenvoet
Kort en sterk, De teennagel mag verwijderd worden.

Achterhand

Algemeen
Van de achterzijde bekeken, zijn de achterbenen evenwijdig aan elkaar, zowel in stand als in de beweging. Sterk bot en goed gespierd. De heupen zijn breed met een goed geronde en gespierde achterhand.
Dijbeen
Krachtige duidelijk afgetekende dijen.
Knie
Matige kniehoeking, het kniegewricht is sterk en zakt niet door in de beweging of bij het staan.
Spronggewricht
Sterk en laag geplaatst. Hubertus klauwtjes mogen verwijderd worden.

Voeten

Compact, groot, rond stevig met hoornachtige zolen, noch naar binnen of naar buiten draaiend.

Gangwerk

De Amerikaanse Cocker, hoewel de kleinste van de jachthondengroep, heeft een gangwerk dat typerend is voor een jachthond. Vereist voor een goed gangwerk is evenwicht tussen voor en achterhand. Hij moet stuwkracht leveren met zijn sterke krachtige achterhand en is goed gebouwd met goede schouders en voorbenen zodat hij goed kan uitgrijpen in de voorhand zonder hierbij belemmerd te worden en zijn kracht vanuit de achterhand goed kan opvangen. Boven alles is zijn gangwerk gecoördineerd, vloeiend en moeiteloos. De hond moet goed grond beslaan met zijn gangwerk, overdadige beweeglijkheid mag nooit voor een juist gangwerk worden aangezien.

Coat

Haarkwaliteit
De beharing op het hoofd is kort en fijn, op het lichaam van middelmatige lengte met voldoende ondervacht om bescherming te geven. De oren, borst, buik en benen zijn goed bevederd, maar nooit zo overdadig dat het de werkelijke belijning en beweging van de cocker spaniël verbergt of zijn functie als jachthond verstoort. De structuur van de vacht is zeer belangrijk. De vacht is zijdeachtig, glad en licht golvend, van een samenstelling die een gemakkelijk onderhoud mogelijk maakt. Overdadige, krullerige of katoenvacht zal streng worden bestraft. Het gebruik van een tondeuse op de rug is niet gewenst. Het trimmen om de juiste belijning van de hond te laten zien, dient zo natuurlijk mogelijk te zijn.
Haarkleur
Zwart : Reenkleurig zwart, zwart met tan aftekening. Het zwart is gitzwart, bruine of leverkleurige schakering in het zwart is ongewenst. Een kleine witte vlek op de borst of onder de kin is toegestaan, wit op andere plaatsen leidt tot diskwalificatie.
Elke effen kleur anders dan zwart (ASCOB) : Iedere andere eenkleur dan zwart, van de lichtste crèmekleur tot aan het diepste rood, inclusief bruin en bruin met tan aftekening. Een lichtere kleur van de bevedering is toegestaan. Een kleine witte vlek op de borst of onder de kin is toegestaan, wit op andere plaatsen leidt tot diskwalificatie.
Particolors : Twee of meer kleuren, goed gebroken, een van de kleuren moet altijd wit zijn; zwart-wit; rood-wit (het rood mag van het lichtste crème zijn tot het donkerste rood) bruin-wit en schimmelkleur, inclusief ieder van deze kleuren met tanaftekening. Geprefereerd wordt een tan aftekening die op dezelfde plaatsen zit als de tan aftekening bij de zwarte en eenkleurige variëteit. Schimmelkleurigen behoren bij de particolors en hebben het gebruikelijke schimmelpatroon. De hoofdkleur mag nooit meer zijn dan 90%.
Tan points : De kleur van het tan mag zijn van het lichtste crème tot het donkerste rood en mag nooit meer zijn dan 10%. Tan aftekening bij zwart en eenkleurige: :
1) een duidelijke vlek boven ieder oog
2) op de zijkant van de snuit en de wangen
3) binnenkant van de oren
4) op de voeten en / of de benen
5) onder de staart
6) op de borst (afwezigheid wordt niet bestraft)
Tan aftekening die niet duidelijk zichtbaar is of bestaat uit enkele haren, wordt bestraft. Tan op de voorsnuit dat zich naar boven uitstrekt en samenvloeit wordt bestraft. Het afwezig zijn van de tan aftekening op de gewenste plaatsen bij de zwarte, andere eenkleurige of bij een andere met tan aftekening gekleurde hond, leidt tot diskwalificatie.

Maat en gewicht

Schouderhoogte
De ideale hoogte is 15 inches (38,1 cm) voor een volwassen reu en 14 inches (35,56 cm) voor een volwassen teef. De hoogte mag 0,5 inch (1.27 cm) onder of boven de ideale maat zijn. Een reu die hoger is dan 15,5 inch (39,37 cm) of een teef die hoger is dan 14,5 inches (36,83 cm) zal worden gediskwalificeerd. Een volwassen reu waarvan de hoogte minder is dan 14,5 inches (36,83 cm) of een volwassen teef met een hoogte van minder dan 13,5 inches (34,29 cm) dient te worden bestraft. De hoogte wordt bepaald door een lijn van de top van de schouderbladen loodrecht naar de grond, waarbij de hond in een natuurlijke stand dient te staan, met zijn voorbenen en de onderachterbenen evenwijdig aan de meetlijn.

Defecten

• Elke afwijking van de voorgaande punten moet worden beschouwd als een fout en de ernst waarmee de fout aangemerkt moet worden, in verhouding staan ​​tot de mate en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van betreffende hond en zijn vermogen om zijn oorspronkelijke werk te kunnen verrichten.
• De vermelde fouten moeten in ernst zijn.

Defecten die leiden tot uitsluiting

 Maat buiten de normale standaard.
 De kleuren die hierboven genoemd zijn de enige kleuren of kleurencombinaties vermeld, een andere kleur of combinatie van kleuren te diskwalificeren.
 Bij de zwarten : wit op iedere andere plaats dan op borst en keel.
 Elke effen kleur dan zwart : wit op iedere andere plaats dan op borst en keel.
 Particolors : de hoofdkleur meer dan 90% of meer van het totaal.
 Tan : tan aftekeningen die meer dan 10% van de van coat.
 Het ontbreken van tan-aftekening in Black of ras "een massieve andere kleur dan zwart" in een van de opgegeven locaties in honden ook gekenmerkt vuur (gemarkeerd met fawn).
 Maat: reuen groter dan 15,5 inches (39,37 cm), teven groter dan 14,5 inches (36,83cm).
 Ogen : Blauw, gevlekt blauw, gespikkeld blauw.

NB :

• Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsafwijkingen moet worden gediskwalificeerd.
• De gebreken hierboven vermeld, wanneer zij zich voordoen in een zeer duidelijke graad of frequent, zijn diskwalificerende.
• Reuen moeten twee duidelijk normaal ontwikkelde testikels hebben die in de balzak zijn ingedaald.
• Alleen functioneel en klinisch gezonde honden, met rastypische bouw moet worden gebruikt voor de fokkerij.

Bibliografie

http://www.fci.be/

De laatst bijgewerkte rassen

 • Griffon-Pei -- Brusselse Griffon X Shar Pei

  Griffon-Pei Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong België <> China -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Griffon-Pei De Griffon-Pei is een schattige mix van de Brusselse Griffon en de Chinese Shar Pei. Omdat de Griffon Bruxellois een speelgoedras is en de Chinese Shar Pei een groot ras, is de...
 • Griffonland -- Brusselse Griffon X West Highland White Terrier

  Griffonland Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong België <> Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Griffonland Een levendige hond met veel liefde om te delen, de Griffonland is een stevige kleine metgezel klaar voor actie. Hoewel aanhankelijk, is deze hybride onafhankelijk en wil hij...
 • Griffonese -- Brusselse Griffon X Pekingees

  Griffonese Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong België <> China -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Griffonese De Griffonees is een speelgoed kruisinghond die een mix is van de Brusselse Griffon en de Pekingees. Ze zijn een vriendelijk en aanhankelijk ras, maar doen het beter met volwassenen dan met...
 • Griffichon -- Brussels Griffon X Bichon frise

  Griffichon Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong België <> Frankrijk / België -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Griffichon De Griffichon is een specifieke kleine kruising die een mix is van de Bichon à poil frisé en de Brussels Griffon. Hun vacht is over het algemeen zacht en krullend zoals die van...
 • Grifficairn -- Brussels Griffon X Cairn Terrier

  Grifficairn Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong België <> Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Grifficairn De Grifficairn is een ideale mix van de Brussels Griffon en de Cairn Terrier, beide speelgoedhonden. Ze wegen over het algemeen rond de 5,5 kilo en zijn gemiddeld 28...
 • Greybull Pit -- Greyhound X American Pit Bull Terrier

  Greybull Pit Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië <> U.S.A. -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Greybull Pit De Greybull Pit is een gevoelig en intelligent hybride ras. Met een zachte glimlach die zijn gezicht bepaalt, staat deze hond altijd te popelen om zich van zijn beste...
 • Greyador -- Greyhound X Labrador Retriever

  Greyador Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië <> Canada -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Greyador De Greyador is een hybride ras waarbij de sierlijke Greyhound is gekruist met de sportieve Labrador Retriever. Lang en slank, kan uw Greyador de uitzonderlijke snelheid van zijn...
 • Great Wolfhound -- Pyreneese Berghond X Ierse Greyhound

  Great Wolfhound Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Frankrijk <> Ierland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Wolfhound De Grote Wolfshond is een kruising tussen de Pyreneese Berghond en de Ierse Greyhound. Je Great Wolfhound zal een grote tot reusachtige hond zijn met een dichte vacht van...
 • Great Wirehaired Gryfenees -- Pyreneese Berghond X Korthals Wirehaired Pointing Griffon

  Great Wirehaired Gryfenees Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Frankrijk -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Wirehaired Gryfenees De Great Wirehaired Gryfenees is een specifieke kruising tussen de Pyreneese Berghond, een grote beschermende hond die al drieduizend jaar wordt gebruikt als...
 • Great Weimar -- Duitse Dog X Weimarse staande hond

  Great Weimar Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Duitsland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Weimar De Great Weimar is een specifieke kruising tussen de Duitse Dog en de Weimarse staande hond, soms met een kleine hoeveelheid Labrador Retriever. Deze kruising is ontworpen als...
 • Great Pyredane -- Pyreneese Berghond X Duitse Dog

  Great Pyredane Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Frankrijk <> Duitsland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Pyredane De Great Pyredane is een populaire hybride, een specifieke kruising tussen twee reusachtige honden, de Duitse Dog, een vrolijke familiehond die oorspronkelijk werd gefokt om op...
 • Great Keeshees -- Pyreneese Berghond X Duitse Spitz/Keeshond

  Great Keeshees Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Frankrijk <> Duitsland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Keeshees De Great Keeshees is een grotere hybride, een kruising tussen een grote witte hond die al duizenden jaren dienst doet als schapenwachter, de Pyreneese Berghond en het...
 • Great Golden Dane -- Duitse Dog X Golden Retriever

  Great Golden Dane Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Duitsland <> Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Golden Dane De Great Golden Dane is een groot, intelligent en trouw dier, een kruising tussen twee zeer populaire hondenrassen, de Duitse Dog en de Golden Retriever. De...
 • Greater Swiss Rottweiler -- Grote Zwitserse Sennenhond X Rottweiler

  Greater Swiss Rottweiler Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Zwitserland <> Duitsland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Greater Swiss Rottweiler Beschreven als groot en actief, zal de Zwitserse Rottweiler niet aarzelen om genegenheid te tonen aan zijn familie. Ze zijn zachtaardig en trouw en...
 • Greater Swiss Mountain Dane -- Duitse Dog X Grote Zwitserse Sennenhond

  Greater Swiss Mountain Dane Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Duitsland <> Zwitserland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Greater Swiss Mountain Dane De Greater Swiss Mountain Dane is een hybride ras waarbij de zelfverzekerde Great Swiss Mountain Dog is gekruist met de zachtaardige Duitse...
 • Great Dasenji -- Duitse Dog X Basenji

  Great Dasenji Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Duitsland <> Democratische Republiek Congo -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Dasenji De Great Dasenji is een van de meest actieve en onafhankelijke Duitse Dog mixen. Ze zijn erg aanhankelijk naar hun baasjes toe en houden ervan om actief...
 • Great Danebull -- Duitse Dog X American Pit Bull Terrier

  Great Danebull Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Duitsland <> U.S.A. -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Danebull Als het op Duitse Doggen aankomt, moet je het boek niet beoordelen aan de hand van de omslag. Deze grote, felle honden zijn zachtaardige, aanhankelijke huisdieren. Ze zijn...
 • Great Cambrian Shepherd -- Pyreneese Berghond X Welshe Herdershond

  Great Cambrian Shepherd Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Frankrijk <> Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Cambrian Shepherd Great Cambrian Shepherd zijn honden met een sterke aanwezigheid, zowel letterlijk als figuurlijk, en een complexe persoonlijkheid. Het zijn vrij...
 • Great Bernese -- Pyreneese Berghond X Berner Sennenhond

  Great Bernese Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Frankrijk <> Zwitserland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Great Bernese Great Bernese zijn grote, stoïcijnse en opvallende honden. Ze zijn vrij actief en worden graag omringd door familieleden. Great Bernese worden over het algemeen 12 jaar oud...
 • Gordon Sheltie -- Gordon Setter X Shetland Sheepdog

  Gordon Sheltie Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië <> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Gordon Sheltie De Gordon Sheltie is een middelgrote tot grote hond waarover in de geschiedenisboeken weinig is geschreven, omdat hij nog maar net is ontstaan als een specifieke nieuwe...
 • Gollie -- Golden Retriever X Collie langhaar

  Gollie Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Dit ras staat ook wel bekend als Golden Collie Een korte presentatie van de Gollie De Gollie is een trouwe en aanhankelijke hond die een kruising is tussen de goedmoedige Golden Retriever en de intelligente Collie. Aangezien dit een...
 • Goldmation -- Golden Retriever X Dalmatische

  Goldmation Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië <> Kroatië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Dit ras staat ook wel bekend als Goldmation Retriever Een korte presentatie van de Goldmation Hardwerkend, gewillig en speels, de Goldmation is een middelgrote tot grote ras kruising tussen de veelzijdige...
 • Goldmaraner -- Golden Retriever X Weimarse staande hond

  Goldmaraner Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië <> Duitsland -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Dit ras staat ook wel bekend als Goldmaraner PointerGoldemaraner Pointer Een korte presentatie van de Goldmaraner De Goldmaraner draagt zichzelf met uitzonderlijke gratie en is een middelgrote tot grote rashond met...
 • Goldenshire -- Golden Retriever X Yorkshire Terrier

  Goldenshire Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Goldenshire De Goldenshire is een specifieke kruising hond. Zijn ouders zijn de vriendelijke Golden Retriever en de moedige Yorkshire Terrier. De Golden Retriever is echt de beste vriend van de mens...
 • Golden Sheltie -- Golden Retriever X Shetland Sheepdog

  Golden Sheltie Hij wordt niet erkend door de F.C.I. Land van oorsprong Groot-Brittannië -> U.S.A. Vertaling Francis Vandersteen Een korte presentatie van de Golden Sheltie De Golden Sheltie is een hond van een gemengd ras. Zijn ouders zijn de Golden Retriever en de Shetland Sheepdog, ook bekend als de Sheltie. De Golden Retriever is echt de beste...