Vlaamse Koehond

FCI standaard Nº 191

Land van oorsprong
België / Frankrijk
Vertaling
Dr. R. Pollet
Groep
Groep 1 Herders en veedrijvershonden (uitgezonderd Zwitserse veedrijvershonden)
Sectie
Sectie 2 Veedrijvershonden (uitgezonderd Zwitserse veedrijvershonden)
Werkproef
Met werkproef
Definitieve erkenning door de FCI
dinsdag 01 november 1955
Publicatie van de geldende officiële norm
woensdag 25 oktober 2000
Laatste update
vrijdag 22 juni 2001
En français, cette race se dit
Bouvier des Flandres
In English, this breed is said
Flanders Cattle Dog
Auf Deutsch, heißt diese Rasse
Flandrische Treibhund
En español, esta raza se dice
Boyero de Flandes

Gebruik

Oorspronkelijk werd de Vlaamse Koehond gebruikt als kuddedrijver, als trekhond en als Karnhond. De modernisering van de uitrusting van de boerderijen heeft het aanvankelijk gebruik van de Vlaamse koehond gewijzigd en vandaag is hij vooral een bewaker van eigendommen en hofsteden, een verdedigings en een politiehond. Door zijn lichamelijke aanleg, geschikt gedrag en uitnemende kwaliteiten op gebied van reukzin, initiatief en intelligentie, kan hij ingezet worden als speur en verbindingshond en tegen wildstroperij.

Kort historisch overzicht

De vlaamse Koehond is, zoals blijkt uit zijn naam, afkomstig uit Vlaanderen, zowel Belgisch als Frans Vlaanderen, twee landstreken die door geen enkele natuurlijke grens worden gescheiden. De Vlaanderse koeien of veedrijvers, die goede honden nodig hadden om hun kudden te drijven, selecteerden de honden waarover ze in hun streek beschikten enkel en alleen op hun gedrags en hun lichamelijke kwaliteiten, die onze huidige Vlaamse Koehond van hen hebben geërfd.

Algemeen totaalbeeld

Subkortlijnig. Het lichaam kort en gedrongen, de ledematen sterk en goed gespierd. De Vlaamse Koehond maakt een indruk van kracht, maar zonder plompheid. De Vlaamse Koehond zal in stand in zijn natuurlijke houding gekeurd worden, zonder fysiek contact met de voorbrenger.

Belangrijke verhoudingen

• De lichaamslengte, vanaf het boegpunt tot aan het zitbeenpunt, moet ongeveer gelijk zijn aan de schofhoogte.
• De verhouding schedellengte tot snuitlengte bedraagt ongeveer 3 tot 2.

Gedrag en karakter (aard)

De Vlaamse koehond heeft het kalme en bezonnen karakter van een wijze durver. Zijn vurige blik getuigt van intelligentie, energie en onverschrokkenheid. De Vlaamse Koehond moet zijn geschiktheid als werkhond absoluut behouden. Alles wat hieraan afbreuk doet moet bestraft worden.

Hoofd

Bovenschedel

Hoofd
Heeft een massief voorkomen, wat nog wordt versterkt door de baard en de snor. Het staat in juiste verhouding tot het lichaam en de schofthoogte. Het blijkt bij betasting goed gebeiteld te zijn.
Schedel
Goed ontwikkeld en vlak, iets minder breed dan lang. De bovenlijnen van de schedel en de snuit zijn evenwijdig. De voorhoofdsgroeve is nauwelijks gemarkeerd. 
Stop
Weinig afgetekend, door de opstaande wenkbrauwen duidelijker zichtbaar, wat meer schijn is dan werkelijkheid.

Facial region

Neus
Vormt het einde van de snuit in een licht convex uitlopende belijning.. De neus moet goed ontwikkeld zijn, de randen afgerond, de kleur altijd zwart. De neusgaten zijn goed geopend.
Voorsnuit
Breed, krachtig, benig, het bovenprofiel rechtlijnig, naar de neus toe versmallend, maar nooit puntig. De lengte moet korter zijn dan die van de schedel, in een verhouding van twee tot drie. De omtrek, juist onder de ogen gemeten, is ongeveer gelijk aan de hoofdlengte.
Lippen
Goed aangesloten en sterk gepigmenteerd.
Kiezen / tanden
De kaken moeten krachtig zijn en even lang. De tanden zijn sterk, gezond, wit en regelmatig ingeplant. Schaargebit of tanggebit. Het gebit moet volledig zijn.
Wangen
Vlak en droog, de jukbeenuitsteeksels weinig uitkomend.
Ogen
Frank en energiek van uitdrukking, noch uitpuilend, noch in de oogkassen verzonken. De vorm is licht ovaal en horizontaalgericht. De kleur moet zo donker mogelijk zijn ten opzichte van de vachtkleur. Lichte ogen en ook verwilderde blik moeten streng bestraft worden. De oogleden zijn zwart, zonder sporen van pigmentverlies. De bindvliezen mogen nooit zichtbaar zijn.
Oren
Goed recht opstaand gedragen, hoog aangezet en zeer beweeglijk; een snit in verhouding tot de omvang van het hoofd wordt aanbevolen.
Niet gecoupeerde oren
Plaatsing : hoog aangezet, boven de ooglijn, de oorschelpen verticaal neerhangend. De klapvouw mag niet hoger komen dan het schedeldak.
Vorm en dracht : halflang, in de vorm van een gelijkzijdige driehoek, licht afgerond aan de punten, vlak tegen de wangen vallend, behalve de lichte verheffing boven de ooraanzet; niet geplooid of gedraaid; in verhouding tot de grootte van het hoofd; met glad haar bedekt.

Hals

Moet goed uitkomen en voldoende opgericht zijn , Sterk , gespierd, naar de schouders toe geleidelijk verbredend, de lengte iets minder dan de hoofdlengte. Forse en licht gewelfde nek. Geen keelhuid.

Lichaam

Algemeenheid
Krachtig, gedrongen en kort.
Bovenlijn
Bovenlijn van rug en lendenen horizontaal, strak en stevig.
Schoft
Licht uitkomend.
Rug
Court, large, musclé et bien soutenu, sans apparence de faiblesse, tout en restant flexible.
Lendenpartij
Kort, breed, gespierd; moet buigzaam zijn, zonder schijn van zwakte.
Croupe
Moet zoveel mogelijk de horizontale ruglijn voortzetten en onmerkbaar overgaan in de ronding van de dijen. Breed zonder overdrijving bij de reu, meer ontwikkelt bij de teef. Een afvallend of afgeslagen kruis is een zware fout.
Borst
Breed en goed diep tot aan de ellebogen; mag niet cilindrisch zijn . De eerste ribben zijn licht gewelfd de andere gerond en sterk naar achteren hellend, waardoor de gewenste borstlengte wordt verkregen. Vlakke ribben worden zwaar bestraft. De afstand tussen het voorste gedeelte van het borstbeen ( handvat) en de laatste en de laatste rib moet groot zijn, ongeveer 7/10 van de schofthoogte.
Onderlijn en buik
Stijgt vanaf de onderborst zeer licht naar de buik toe, die weinig opgetrokken is. De flanken moeten kort zijn, vooral bij de reu.

Staart

De relatief hoog aangezette staart bevindt zich in het verlengde van de ruggengraat. Sommige honden worden staartloos geboren en mogen hierom niet bestraft worden. De staart moet gecoupeerd worden binnen de week na de geboorte, waarbij twee of drie staartwervels behouden blijven. Een natuurlijke of gave staart is toegelaten in landen waar caudectomie (couperen) verboden is. In Nederland is het ook verboden sinds 1 september 2001.

Ledematen

Voorhand

Algemeen
De voorste ledematen zijn zwaar van bot en goed gespierd. Ze zijn volkomen recht en van voren gezien evenwijdig.
Schouders
Betrekkelijk lang, gespierd, niet overladen en matig schuin. Het opperarmbeen en het schouderblad zijn ongeveer even lang.
Opperarm
Matig schuin.
Ellebogen
Goed tegen het lichaam en parallel; uitdraaiende of aangedrukte ellebogen, zowel in natuurlijke stand als in actie, zijn fouten.
Onderarm
Moeten zowel van opzij als van voren gezien volkomen recht zijn, evenwijdig met elkaar en loodrecht op de grond. Ze zijn goed gespierd en sterk van bot.
Voorvoetwortelgewricht
Volkomen in het verlengde van de onderarmen. Enkel het haakbeentje achteraan de pols (carpus) steekt uit. Sterk bot.
Voormiddenvoet
Sterk van bot, tamelijk kort, zeer weinig naar voren hellend.
Voorvoeten
Kort, rond en compact, noch naar binnen, noch naar buiten gericht. De tenen moeten goed gesloten zijn en gewelfd, de nagels sterk en zwart. De voetzolen zijn dik en hard.

Achterhand

Algemeen
Krachtig, met uitgesproken bespiering, goed loodrecht en van achteren gezien volkomen parallel. Moeten duidelijk in dezelfde vlakken bewegen als de voorste ledematen.
Dijbeen
Breed, goed gespierd, in evenwijdige richting met het mediaanvlak van het lichaam. Het dijbeen noch te recht, noch te schuin. Het achterdeel goed laag, gevleesd en stevig.
Onderbeen
Matig lang, goed gespierd, niet te recht, noch te hellend.
Knie
Bevind zich duidelijk op een denkbeeldige lijn vanuit het hoogste punt van de heupen(darmbeenkam) loodrecht op de grond.
Achtermiddenvoet
Robuust en droog, eerder cilindrisch, loodrecht op de grond in natuurlijke stand. Zonder wolfsklauwen.
Spronggewricht
Eerder laag bij de grond, breed, goed strak. In stand, van achteren gezien, recht en volkomen evenwijdig. In actie mogen ze noch naar binnen, noch naar buiten afwijken van de as van de ledematen.
Achtervoeten
Rond, stevig, de tenen goed gesloten en gewelfd, met sterke en zwarte nagels. De voetzolen dik en hard.

Gangwerk

De Vlaamse koehond moet in zijn geheel harmonisch geproportioneerd zij, teneinde een vrij, ongedwongen en fier gangwerk mogelijk te maken. De stap en de draf zijn de gewone gangen, alhoewel er eveneens telgangers te zien zijn. Bij de gewone draf stapt de Vlaamse koehond in (de afdrukken van de achtervoeten komen precies in die van de voorvoeten van dezelfde zijde).

Huid

Vast aansluitend, zonder overdreven losheid. De randen van de lippen en de oogleden altijd zeer donker.

Coat

Haarkwaliteit
Zeer overvloedige vacht. Het dekhaar vormt met het lichte onderhaar een beschuttende bekleding die perfect is aangepast aan de aan de plotse klimaatwisselingen van de streek van herkomst van het ras. Het haar moet ruw aanvoelen. Droog en mat zijn, niet te lang of te kort (ongeveer 6 cm), licht warrelig, maar nooit wollig of gekruld. Het haar is korter op het hoofd en nagenoeg glad aan de buitenkant van de oren, waarvan de binnenzijde van de schelpen door matig lang haar is beschermd. De bovenlip moet een snor hebben en de kin bedekt zijn met een goed gevulde baard, wat aan het ras de zo kenmerkende stuurse uitdrukking verleent, De wenkbrauwen bestaan uit rechtopstaande haren, die de vorm van de wenkbrauwen accentueren, maar nooit de ogen verbergen. Bovenop de rug is het haar bijzonder hard en krassend. Het wordt iets korter op de ledematen maar blijft wel ruig. Vlak aanliggende haar moet vermeden worden, daar dit wijst op een gebrek aan onderhaar. Het onderhaar is onderwol, die bestaat uit fijne en dichte haren die onder het dekhaar groeien en samen met het dekhaar een ondoordringbare bekleding vormen.
Haarkleur
De vacht van de Vlaamse koehond is over het algemeen grijs, gestroomd of zwartgevlamd (charbonne). Een volledig zwarte vacht is ook toegelaten, maar mag niet de voorkeur krijgen. De licht gekleurde, zogenoemde uitgewassen vachten, zijn niet toegelaten. Een witte ster op de voorborst wordt getolereerd.

Maat en gewicht

Schouderhoogte
Reuen 62-68 cm, teven 59-65 cm.
Tolerantie 1 cm naar beneden of boven.
Voor beide geslachten is de ideale schofthoogte het gemiddelde van deze twee grensmaten, d.w.z. 65 cm bij de reuen en 62 cm bij de teven.
Gewicht
Reuen 35 - 40 kg, teven 27 -35 kg.

Defecten

• Elke afwijking van de voorgaande punten moet worden beschouwd als een fout en de ernst waarmee de fout aangemerkt moet worden, in verhouding staan ​​tot de mate en het effect ervan op de gezondheid en het welzijn van betreffende hond en zijn vermogen om zijn oorspronkelijke werk te kunnen verrichten.
• De vermelde fouten moeten in ernst zijn.

Zware defecten

 Angstige hond.
 Molossoïde uiterlijk, te zware hond.
 Lichaam duidelijk te lang (lichte tolerantie voor teven) , te licht.
 Hoofd te massief, afgetekende stop, gemarkeerde voorhoofdsgroeve, sterk uitkomende jukbeenuitsteeksels.
 Gewelfde schedel, smalle schedel, sterk uitstekende achterhoofdskam, duidelijk ontbreken van parallellisme schedel/neusrug.
 Te lange voorsnuit, geknepen neus.
 Lippen slap, dik en overhangend.
 Kruisgebit, abnormale occulsie (beet).
 Kleine of ongezonde tanden, onregelmatig geplaatst.
 Lichte of bolronde ogen; atypische blik.
 Gedraaide of geplooide gave oren.
 Hals cilindrisch, met keelhuid.
 Sterke zadelrug, sterk gewelfde rug.
 Duidelijk foutieve standen, zeer gestrekte stand, sterk gehoekte sprongen.
 Zijdeachtig haar, geen onderhaar; vacht opgezet, glanzend of opgemaakt.
 Geen hoofdgarnituur.
 Algemene depigmentatie (neus, lippen, oogleden).

Defecten die leiden tot uitsluiting

 Bange of gevaarlijke agressieve hond.
 Duidelijk gebrek aan rastype.
 Neus gedepigmenteerd of anders kleurig dan zwart.
 Puntige snuit.
 Uitgesproken boven of onderbeet.
 Ontbreken van tanden, behalve 1 P1.
 Entropion, ectropion, roze oogleden.
 Vachtkleur; chocoladebruin, wit; uitgewassen kleur; iedere andere blonde kleur, gaande van licht naar ros, zelfs zwart-gevlamd.
 Schofthoogte buiten de opgelegde grenzen van de standaard.

NB :

• Elke hond die duidelijk lichamelijke of gedragsafwijkingen moet worden gediskwalificeerd.
• De gebreken hierboven vermeld, wanneer zij zich voordoen in een zeer duidelijke graad of frequent, zijn diskwalificerende.
• Reuen moeten twee duidelijk normaal ontwikkelde testikels hebben die in de balzak zijn ingedaald.
• Alleen functioneel en klinisch gezonde honden, met rastypische bouw moet worden gebruikt voor de fokkerij.

Bibliografie

http://www.fci.be/

De laatst bijgewerkte rassen

 • Highlander

  Highlander Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Highlander is een kattenras afkomstig uit de Verenigde Staten. De Highlander is een recent ras en nog steeds erg zeldzaam. Kort historisch overzicht De Highlander stamt af van hybride rassen en is een prachtige katachtige die doet denken aan de Lynx.De Highlander is een recent ras en nog...
 • Havana brown

  Havana brown Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Havana brown, ook bekend als de Swiss Mountain cat of Chestnut Oriental Shorthair, is een kattenras afkomstig uit Groot-Brittannië. Deze kat wordt gekenmerkt door zijn chocolade korthaar vacht. Kort historisch overzicht De voorouders van de Havana brown kwamen voor in het koninkrijk Siam...
 • German rex

  German rex Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De German rex is een kattenras dat oorspronkelijk uit Oost-Pruisen (nu in Baltisch Rusland) komt. Deze middelgrote kat wordt gekenmerkt door zijn korte, golvende en zeer zachte vacht. Kort historisch overzicht Men denkt dat de German rex het eerste kattenras was met krullend of golvend haar. De...
 • Exotic shorthair

  Exotic shorthair Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Exotic shorthair of kortweg Exotic is een kattenras afkomstig uit de Verenigde Staten. Het resultaat van een poging van Amerikaanse fokkers om de Amerikaanse korthaar te verbeteren in de jaren 1950, werd de Exotic shorthair vervolgens erkend als een op zichzelf staand ras in de...
 • European shorthair

  European shorthair Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De European shorthair, ook bekend als de Europese of Keltische korthaar, is een kattenras afkomstig uit Europa, een veredelde vertegenwoordiger van de gewone katten van Europa. Het ras is populair in Scandinavische landen, waar het gewaardeerd wordt omdat het een natuurlijk ras...
 • Donskoy

  Donskoy Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Donskoy, ook bekend als de Don Sphynx, Sphynx du Don en Don Hairless, komt oorspronkelijk uit Rostov-on-Don in Rusland. De Donskoy blijft zeer zeldzaam. In Frankrijk zijn tussen 2003 en 2014, 57 stambomen uitgegeven. Kort historisch overzicht De ontdekking van de Donskoy gaat terug tot 1987...
 • Devon rex

  Devon rex Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Devon rex is een kattenras afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. De Devon rex wordt gekenmerkt door een kegelvormige kop, gekenmerkt door hoge jukbeenderen, een korte snuit en grote oren. Kort historisch overzicht In de jaren 1960 werd een hazenkat met gekrulde vacht gezien in een...
 • Cymric

  Cymric Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Cymric is een kattenras afkomstig van het eiland Man (Britse eilanden). Deze kat is de halflangharige variant van de Manx, die als bijzonderheid heeft dat hij geen staart heeft. Kort historisch overzicht Net als de Manx komt de Cymric oorspronkelijk van het Britse eiland Man. Toen de...
 • Colorpoint shorthair

  Colorpoint shorthair Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Colorpoint shorthair is een kattenras afkomstig uit Thailand. Deze middelgrote kat wordt gekenmerkt door zijn colorpoint vacht en blauwe ogen. Kort historisch overzicht De oorsprong van de Colorpoint shorthair is dezelfde als die van de Siamees, omdat het hetzelfde ras is.Het...
 • Chantilly

  Chantilly Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Chantilly is een halflangharig kattenras dat in de jaren 1960 in de Verenigde Staten is ontstaan uit twee kittens van onbepaald ras. Op de rand van uitsterven in de jaren 1980, werd het fokken nieuw leven ingeblazen in Canada. Het ras blijft erg zeldzaam en wordt slechts erkend door...
 • California Spangled

  California Spangled Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Californian Spangled is een kattenras afkomstig uit de Verenigde Staten. Deze bedreigde kat wordt gekenmerkt door zijn luipaardachtige gevlekte tabby vacht. Kort historisch overzicht Paul Casey, een Amerikaanse scenarioschrijver, creëerde het ras in 1970. Hij was net terug van...
 • Braziliaanse korthaar

  Braziliaanse korthaar Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Braziliaanse korthaar, ook bekend als de Pelo Curto Brasileiro, is een kattenras dat oorspronkelijk uit Brazilië komt. Deze middelgrote kat wordt gekenmerkt door het feit dat het het eerste internationaal erkende Braziliaanse ras is en uiterst zeldzaam is. Standaard De...
 • Japanse Bobtail

  Japanse Bobtail Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Japanse Bobtail is een kattenras afkomstig uit Japan. Deze kat wordt gekenmerkt door zijn korte, gekrulde staart. Kort historisch overzicht Het ras, wanneer schildpad en wit, staat bekend als de Mi-ké (drie haren = drie kleuren) in zijn geboorteland Japan, waar het wordt...
 • Kuril Bobtail

  Kuril Bobtail Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Kuril Bobtail is een kattenras afkomstig van de Kuril eilanden in Rusland. Deze kat wordt gekenmerkt door zijn zeer korte staart die een pompom vormt, het resultaat van een natuurlijke mutatie. Het ras bestaat in korthaar en langhaar variëteiten. Kort historisch overzicht Dit...
 • Blauwe Rus

  Blauwe Rus Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Blauwe Rus of Rus is een kattenras met een controversiële oorsprong, meestal beschouwd als een natuurlijk ras dat zijn oorsprong vindt in koude landen zoals Rusland en Scandinavië. De Blauwe Rus wordt vaak beschreven als een rustig ras dat erg gehecht is aan zijn eigenaar en is goed...
 • Balinais

  Balinais Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Balinais is een kattenras dat oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt. Deze middelgrote kat is de halflangharige variant van de Siamees. Standaard De Franse standaard schrijft voor dat de Balinais, hoewel hij fijn is, niet te mager mag zijn. Kort historisch overzicht De Balinais is...
 • Australian mist

  Australian mist Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Australian mist, ook bekend als de Spotted Mist, is een kattenras dat oorspronkelijk uit Australië komt. Deze middelgrote kat wordt gekenmerkt door zijn kortharige vacht met een gevlekt tabby of blotched tabby patroon. Kort historisch overzicht De oorsprong van de Australian mist gaat...
 • Anatoli

  Anatoli Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Anatoli, ook wel Anatolische korthaar of Turkse korthaar genoemd, is een kattenras van Turkse oorsprong. Het is de kortharige variëteit van de Van Turk. Standaard Van de Anatoli wordt gezegd dat het een natuurlijk Turks ras is, net als de Van Turk en de Turkse Angora. De Anatoli werd in...
 • Californian rex

  Californian rex Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Californian Rex is een kattenras afkomstig uit de Verenigde Staten. Deze kat wordt gekenmerkt door zijn halflange, golvende vacht. Het is de halflangharige variëteit van de Cornish Rex. Kort historisch overzicht Zoals zijn naam al doet vermoeden, werd deze variëteit ontdekt in...
 • Cornish rex

  Cornish rex Vertaling Francis Vandersteen Land van oorsprong De Cornish rex, ook wel bekend als de Cornish rex, is een kattenras afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk. Deze kat wordt gekenmerkt door zijn zeer korte, ingekerfde en zachte vacht. Kort historisch overzicht De Cornish rex is ontstaan in Groot-Brittannië door spontane mutatie. De stichter...