Senegal jakhals

Hij is een wild dier

Land van oorsprong
West-Afrika
Vertaling
Francis Vandersteen
Het bezit van dit dier is niet toegestaan Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die wel gehouden mogen worden (M.B. 24.08.2009)
De Senegal jakhals (Canis aureus anthus) is een ondersoort van de hondachtige die voorkomt in West-Afrika. Hij wordt ook wel de slanke jakhals genoemd en is de grootste van de jakhalssoorten.

Deze mogelijke ondersoort van de goudjakhals wordt niet door alle classificaties erkend. Volgens een onderzoek uit 2015 is Canis aureus een andere soort dan Canis anthus.

Geen reacties

Er zijn nog geen reactes geplaatst.