Oostelijke wolf

Hij is een wild dier

Land van oorsprong
Canada
Vertaling
Francis Vandersteen
Het bezit van dit dier is niet toegestaan Koninklijk Besluit tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die wel gehouden mogen worden (M.B. 24.08.2009)
De oostelijke wolf (Canis lycaon) is een vleesetend zoogdier van de familie van de Canidae dat voorkomt in Noord-Amerika. Genetische studies die in de 21e eeuw zijn uitgevoerd, bevestigen dat het een zelfstandige soort uit de Nieuwe Wereld is en geen ondersoort (Canis lupus lycaon) van de Grijze Wolf (Canis lupus) zoals vroeger werd aangenomen.

Populaties van deze wolf komen voornamelijk voor in Canada, met name in het beschermde gebied Algonquin Provincial Park.

Canis lycaon moet niet verward worden met een andere, heel andere soort van de Canidae, de wilde hond (Lycaon pictus).

Onderzoek dat in de 21e eeuw in Canada is uitgevoerd, heeft in feite twee soorten wolven in dit gebied geïdentificeerd: het Ontario-type, dat voornamelijk voorkomt in de boreale bossen en waarvan wordt aangenomen dat het Canis lupus is, en het Algonquin-type van Canis lycaon, dat ook wordt aangetroffen in de gematigde loofbossen.

De oostelijke wolf komt voornamelijk voor in het beschermde gebied van Algonquin Provincial Park, dat in het zuiden grenst aan een gebied dat bewoond wordt door hybride coyotes (C. lycaon x C. latrans), in het Engels bekend als de "Tweed wolf". Ze zouden ook voorkomen in Minnesota en Manitoba. In het verleden zijn deze soorten mogelijk verder de Verenigde Staten binnengekomen, maar na de komst van de Europeanen werden deze wolven zwaar vervolgd in het land. In Canada is het exacte aantal oostelijke wolven onbekend.

In Algonquin reizen wolven vaak buiten de grenzen van het park en betreden ze landbouwgrond waar ze soms worden gedood. Van alle wolvensterfte die tussen 1988 en 1999 werd geregistreerd, werd ten minste 66% veroorzaakt door mensen. De buitengrenzen van het park waren de belangrijkste doodsoorzaak voor wolven die in Algonquin Park waren gemerkt. Een in juli 1992 gemerkte wolf werd in oktober gezien in Gatineau Park, dat 170 kilometer van Algonquin Park ligt. Half december was hij teruggekeerd naar Algonquin en in maart 1993 werd zijn afgehakte kop gevonden, vastgenageld aan een telefoonpaal in Round Lake door een man die wolven haatte.

Van de soort Canis lycaon wordt gedacht dat het een metapopulatie vormt. Deze metapopulatie behoudt een hoge mate van variabiliteit en aanpassing, waardoor ze beter bestand is tegen concurrentie van de mens dan de grijze wolf, waarvan de populaties afnemen. In tegenstelling tot hun grijze neven, hebben populaties met een meerderheid aan genetisch materiaal van Canis lycaon, of die van coyotes waarmee ze hebben gekruist, de neiging om te gedijen.

Het is moeilijk om een schatting te maken van het aantal Canis lycaon dat in het gebied van de Grote Meren leeft, omdat de verschillende soorten zich gemakkelijk vermengen en kruisen.

Coyotes en oostelijke wolven lijken zo veel op elkaar dat er een jachtverbod is ingevoerd voor alle wolven in Canada, evenals voor coyotes, om te voorkomen dat er per ongeluk doden vallen, aangezien grijze wolven, oostelijke wolven en coyotes naast elkaar leven in Canada.

Geen reacties

Er zijn nog geen reactes geplaatst.